Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Administrator Systemów Informatycznych (ASI)


Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) to powszechna, sprawdzona i akceptowana przez GIODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w podmiocie. Usługa polegająca na przejęciu obowiązków od Administratora Danych (AD) w firmie w zakresie ochrony danych osobowych,  poprzedzona jest  sprawdzeniem i ewentualną modyfikacją posiadanej, lub przygotowaniem i wdrożeniem nowej, wymaganej prawem dokumentacji ochrony danych osobowych. Jest to usługa skierowana do podmiotów, które wolą powierzyć ten zakres działań wyspecjalizowanej firmie i jej specjalistom dla uzyskania odpowiedniego poziomu realizacji zadań w tym zakresie.
Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), to koncentracja sił i środków na zasadniczych celach działalności firmy, to dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych, to stały monitoring procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to w końcu racjonalizacja kosztów funkcjonowania firmy.
Optymalnym rozwiązaniem proponowanym naszym Klientom jest przejęcie zarówno obowiązków związanych z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a także obowiązków Administratora Systemów Informatycznych (ASI) z  jednoczesnym outsourcingiem obsługi firmy w zakresie IT.
Połączenie funkcji ABI i ASI w ramach jednej firmy outsourcingowej daje pewność zachowania optymalnej obsługi firmy w zakresie ochrony danych osobowych oraz obsługi infrastruktury IT, ze wszystkimi zaletami takiego rozwiązania. To znaczna korzyść i optymalizacja kosztów w tym zakresie.
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: tel. 22 266 06 66 / e-mail: kontakt@outsourcing24.pl