Aktualności


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji - Ochrony Danych Osobowych (vide: zakładka ODO)  
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie podatku akcyzowego, cła, podatku VAT związanymi z importem i wewnątrzwspólnotowym towarów, w tym samochodów osobowych. (vide zakładka Finanse, Rachunkowośc Podatki - Komsulting celny i podatkowy) 
 
Zapraszamy do skorzystania z nszych usług w zakresie wszczętych i porowadzonych przez organy celne postępowań dotyczacych cła, podatku akcyzowego i podatku VAT w stosunku do importowanych czy nabytych wewenątrzwspólnotowo samochodów i innych towarów  oraz postępowań prowadzonych przez GIOŚ w zakresie przywozu uszkodzonych samochodów na teren kraju.  (vide zakładka Finanse, Rachunkowośc Podatki - Komsulting celny i podatkowy)
 
Zapraszamy do składania aplikacji do Działu IT (szczegóły: zakładka Praca)