GDPS - Współpraca z Good Data Protection Standard


Ogólne Rozporządzenie UE o ochronie danych zaostrza wymogi ochrony danych, ale jesteśmy przekonani, że ochrona danych osobowych to nie kolejny zbędny obowiązek.

To wymaganie, którego spełnianie po prostu się opłaca i przyniesie korzyści – zarówno Państwu jak i Państwa Klientom.

 

Dostosowujemy standard ochrony danych do sektora i skali Państwa działalności, przeprowadzamy przez wdrożenie RODO, oceniamy zgodność. Oferujemy prywatny program certyfikacyjny, zwiększający wiarygodność i zaufanie w oczach klientów. Zapewniamy bieżące wsparcie w obszarze danych osobowych.

 

Działamy w oparciu o autorską metodykę wdrożenia RODO pod nazwą MetODOlogia wdRODOżenia®, opracowaną przez kancelarię Gawroński & Partners i rozwijaną wspólnie w ramach Good Data Protection Standard.

 

\Wykorzystujemy stworzone w ramach MetODOlogii wdRODOżenia© narzędzia pozwalające sprawinie i efektywnie doprowadzić podmiot do zgodności z wymaganiami RODO.

Zapewniamy bezpieczeństwo, wiarygodność, zaufanie, ograniczenie ryzyk związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz ochronę przed odpowiedzialnością osobistą zarządzających, ład informacyjny oraz świadome zarządzanie danymi w organizacji.