UDA-POIG.08.02.00-14-104/12-00


Innowacyjna Gospodarka

 

DOTACJE NA INNOWACJE.
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Beneficjent (Wnioskodawca): Outsourcing24 Sp. z o.o., ul. Piaskowa 6 lokal LU5, 01-067 Warszawa
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-104/12-00
Tytuł projektu: Automatyzacja procesu obsługi systemów informatycznych Partnerów spółki poprzez wdrożenie rozwiązania B2B

Zakres projektu:
Zakres projektu obejmuje wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych służących do automatyzacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń Partnerów, monitorowanie systemów Partnerów oraz zabezpieczeniem tych systemów na wypadek poważnej awarii lub katastrofy. W ramach wdrożonego systemu B2B zostaną wprowadzone innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz funkcjonalności związane z automatyzacją procesu usługowego, które nie były do tej pory stosowane przez Wnioskodawcy ani Partnerów.

Planowany termin rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2013 r.
Planowany termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2014 r.
Całkowite wydatki na realizację projektu: 3 379 201,94 PLN