UDA-POIG.08.02.00-14-326/12-00 

Innowacyjna Gospodarka

 

DOTACJE NA INNOWACJE.
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Beneficjent (Wnioskodawca): Outsourcing24 Sp. z o.o., ul. Piaskowa 6 lokal LU5, 01-067 Warszawa
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-326/12-00
Tytuł projektu: Automatyzacja procesu obsługi rachunkowo-księgowej Partnerów spółki poprzez wdrożenie rozwiązania B2B

Zakres projektu:
W wyniku realizacji projektu Beneficjent rozbuduje swój system informatyczny, dzięki czemu zautomatyzowane zostaną procesy biznesowe realizowane we współpracy z Partnerami. Zakres projektu obejmuje wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych służących do automatyzacji zadań związanych z obsługą rachunkowo-księgową Partnerów. W ramach wdrażanego systemu B2B zostaną wprowadzone innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz funkcjonalności związane z automatyzacją procesu usługowego, które nie były do tej pory stosowane przez Beneficjenta ani Partnerów.

Planowany termin rozpoczęcia projektu: 1 czerwca 2013 r.
Planowany termin zakończenia projektu: 31 maja 2015 r.
Całkowite wydatki na realizację projektu: 2 463 960,00 PLN
Dofinansowanie w ramach działania 8.2 PO IG: 1 228 755,00 PLN

Realizacja powyższego projektu pozwoli na utrzymanie wysokiej i konkurencyjnej jakości oferowanych przez firmę usług finansowo – księgowych a także na wprowadzenie unikatowego systemu oferującego wysokiej klasy zabezpieczenia systemów.