UDA-POIG.08.02.00-14-501/13-00Innowacyjna Gospodarka

 
DOTACJE NA INNOWACJE.
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Beneficjent (Wnioskodawca): Outsourcing24 Sp. z o.o., ul. Piaskowa 6 lokal LU5, 01-067 Warszawa
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-501/13-00
Tytuł projektu: Automatyzacja procesu obsługi systemów informatycznych Partnerów spółki poprzez wdrożenie rozwiązania B2B

Zakres projektu:
W ramach realizowanego projektu wdrożone zostaną rozwiązania informatyczne do automatyzacji procesu obsługi systemów informatycznych Partnerów. Elementami wdrażanego systemu B2B będą:
  • Oprogramowanie do audytowania i zarządzania zmianą w systemach Partnerów.
  • Oprogramowanie do zarządzania aplikacjami, serwerami i siecią.
  • Oprogramowanie wspomagające zabezpieczenie systemów Partnerów.

Planowany termin rozpoczęcia projektu: 1 listopada 2013 r.
Planowany termin zakończenia projektu: 31 lipca 2015 r.
Całkowite wydatki na realizację projektu: 1 838 878,97 PLN
Dofinansowanie w ramach działania 8.2 PO IG: 917 931,48 PLN

Wdrażane innowacyjne rozwiązanie B2B umożliwi automatyzację procesu usługowego poprzez realizację nowych funkcjonalności zwiększających efektywność procesu usługowego. Projekt pozostaje w związku z realizącja projektu 8.2 POIG  Automatyzacja procesu obsługi systemów informatycznych Partnerów w którym nasza firma występuje w roli Beneficjenta.