Zarząd


Marek Klimaszewski
Prezes Zarządu, z wykształcenia jest informatykiem. Ukończył studia wyższe o specjalności teleinformatyka w Wyższej Szkole Informatyki stosowanej i Zarzadzania w Warszawie. Ukończył także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Z rynkiem IT związany jest od początku swojej kariery zawodowej. W firmie koordynuje i nadzoruje prace zespołu IT.
 
Małgorzata Ordowska – Klimaszewska
Wiceprezes Zarządu, ukończyła studia wyższe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów, uprawnienia Audytora Wewnętrznego, a także wszechstronną wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, zarządzania i wdrażania projektów związanych z rozwojem biznesu, wiedzę  i doświadczenie w obszarze rachunkowości , podatków oraz działalności spółek handlowych i rozliczania projektów unijnych dofinansowanych ze środków unijnych. W firmie koordynuje i nadzoruje prace zespołu finansowo-rachunkowego.
 
Beata Firchał
Członek Zarządu, posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów, uprawnienia Audytora Wewnętrznego, a także wszechstronną wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, zarządzania i wdrażania projektów związanych z rozwojem biznesu, podatków oraz działalności spółek handlowych i rozliczania projektów unijnych dofinansowanych ze środków unijnych. W firmie wspomaga Wiceprezesa w kierowaniu zespołem finansowo-rachunkowym.